OTOCZAK - kwartalnik kolekcjonerów minerałów i skamieniałości
Redakcja:

Tomasz Praszkier
Tomasz Ochmański
Małgorzata Bieńkowska

Projekt i skład:

Maciej Olinkiewicz

Zespół Wydawniczy

Krzysztof Dembicz
Piotr Menducki
Rafał Siuda

Stali współpracownicy:

Piotr Gut
Wojciech Kozłowski
Marek Łodziński
Adam Sochaczewski

Dział dystrybucji i prenumerat

Małgorzata Bieńkowska
Rafał Siuda 0 692 780 571

OTOCZAK:

email: otoczak@interia.pl
Kopernika 11/25
Warszawa 00-359
Pismo wydawane przez Towarzystwo Geologiczne Spirifer

Powrót